Rake

Svaki igrač ostvaruje pravo povrata rake-a (rakeback) u iznosu od 30% pridonijetog rake-a.

Pravo na rakeback ostvarujete igrom na Ring game stolovima.

Za mjesečni rakeback veći od 300€ ostvarujete rakeback bonus u iznosu od 50% od mjesečnog rakebacka.

Turnirske igre ne uključuju povrat postotka rake-a tj. nepostoji rakeback.

Iznos povrata rake-a (rakeback) dodaje se na Vaš poker račun svakog prvog u mjesecu u periodu od 00:30 - 01:00 satu za prethodni mjesec. U tom periodu server može biti nedostupan.

Iznos rakeback-a manji od 0,01€, ukoliko se dijeli na više igrača ne računa se kao rakeback igraču.

loading